CISKT
Creative Industries Safety Knowledge Transfer
CISKT
Creative Industries Safety Knowledge Transfer
CISKT
Creative Industries Safety Knowledge Transfer

CISKT (Creative Industries Safety Knowledge Transfer) är ett internationellt utvecklingsprojekt inom ramen för EU:s Leonardo da Vinci -Transfer of Innovation programmet, som syftar till att ta fram en permanent struktur för yrkesutbildning inom evenemangssäkerhet. Det har länge varit en upplevd nödvändighet i evenemangsbranschen för en förbättring och fortsatt utveckling inom evenemangssäkerhet.

Projektet sträcker sig över två år, det började i oktober 2013 och slutar i oktober 2015. Projektet fokuserar på yrkesutbildning för evenemangssäkerhet i tre länder, Sverige, Estland och Finland. Slutprodukten kommer att vara en permanent struktur för yrkesutbildning för evenemangssäkerhet. Ett sekundärt mål med projektet är att etablera ett nordiskt intyg för personal som jobbar inom evenemangssäkerhet (Event Safety Certificate).

Timeline

CISKT – Finnish Pilot course

Mar 11 , 2015

CISKT – Estonian Pilot course

Feb 12 , 2015

CISKT – Swedish Pilot course

Jan 22 , 2015

Teacher seminar – Stockholm, Sweden

Nov 12 , 2014

CISKT Conference #3 – Helsinki, Finland

May 19 , 2014

CISKT Conference #2 – Tallin, Estonia

Jan 23 , 2014

CISKT Conference #1 – Stockholm, Sweden

Nov 21 , 2013

The CISKT project starts

Oct 1 , 2013