Tietoa

Tapahtumaturvallisuuden nykytila on jossain määrin tapahtumakohtaista.  Hallinnollisten määräysten sijaan lähtökohtana on ollut alalla tunnistettu tarve.  Alan kehitys on pääosin ollut itsesäätelevää.

CISKT- hankkeen aikana issä käydyt keskustelut käynnistyivät siitä lähtökohdasta, että tulisi suunnitella kokonaisvaltaisesti koulutuspaketti, joka vastaa edellä mainittuun tarpeeseen,  ja jossa osaamisen lisäksi kokemusten vaihtamisella on keskeinen rooli

Koulutuspaketin tavoitteet ovat siten mukana olevien tahojen kouluttaminen ja rajapintojen luominen yhteistyölle ja vuoropuhelulle.

CISKT -hankkeen tarkoituksena on sellaisen tapahtumaturvallisuuskoulutuksen kehittäminen, joka:

  • vastaa todellisiin tarpeisiin
  • on pysyvää (eli jää     elämään hankkeen päätyttyäkin)
  • ja, mikäli mahdollista, on pohjana koulutuksen  sertifioinnille tapahtumaturvallisuuden alueella

Päätavoitteena on siirtää Ruotsissa tapahtumaturvallisuushenkilöstön koulutuksessa käytetty koulutusmalli korkeakoulutasoiseksi koulutusohjelmaksi, joka soveltuu käytettäväksi muissakin Euroopan maissa, aluksi Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Tästä lähtökohdasta käsin CISKT-projektiryhmä laati kolmiosaisen koulutuspaketin.

CISKT on seuraavista toimijoista koostuvan yhteenliittymän ylläpitämä:

  • Karlstadin yliopisto
  • Tarton yliopisto
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusviranomainen ( MSB )
  • Liveside (tapahtumaturvallisuusalan palveluntarjoaja)
Hankkeen kansallisina sidosryhminä ovat oleet seuraavat toimijat:
Ruotsi

Ruotsin kansallinen poliisilaitos
Prehospital and Disaster Medicine Centre
Göteborg & CO (kunnallinen promoottori)
Malmöfestivalen (kunnallinen festivaali)
Luger (promoottori)
Storsjöyran (festivaali)
Show Security (tapahtumaturvallisuusalan palveluntarjoaja)
Tarantsec (tapahtumaturvallisuusalan palveluntarjoaja)
Friends Arena (areena)
Stockholm Globe Arenas (useita areenoja)

Viro

Viljandin kansanmusiikkifestivaali 2013
Viron kulttuuriministeriö
Tallinnan filharmoninen seura
Viron pelastuspalvelu
G4S

Suomi

Hartwall Areena
LocalCrew
Jurassicrock-festivaali
Seinäjoen poliisilaitos
Provinssirock-festivaali
Laurea-ammattikorkeakoulu