Kurser

Event Safety I

Detta är en introduktionskurs för individer som jobbar inom evenemangsbranschen. Förutom inriktning för att höja kompetensen, kursen ska också fungera som ett forum där arrangörer, myndigheter och säkerhetsledning kan träffas, diskutera och analysera evenemangssäkerhet.

Event Safety II

Event Safety II bygger på Event Safety I, men närmar sig ämnet ur ett teoretiskt, akademiskt perspektiv. Huvudsyftet med kursen är att deltagarna ska inte bara förstå hur man kan främja evenemangssäkerhet (Event Safety I) utan också varför dessa processer, rutiner, teorier och principer fungerar i praktiken.

Event Safety III

Event Safety III bygger på Event Safety II, genom att lägga till ytterligare teori, men med fokus på tillämpning, problematisering och, viktigast av allt, sammanknytning av de olika aspekterna av evenemangssäkerheten.