Event Safety I

Denna kurs kommer att finnas tillgänglig från och med november, 2015. Är du intresserad av att ta denna kurs? Om ja, vänligen registrera dig för mer information (icke-bindande).

Detta är en introduktionskurs för individer som jobbar inom evenemangsbranschen. Förutom inriktning för att höja kompetensen, kursen ska också fungera som ett forum där arrangörer, myndigheter och säkerhetsledning kan träffas, diskutera och analysera evenemangssäkerhet.

En av de potentiella tillämpningar för kursen är för kommunerna när de planerar nya evenemang. I sådana fall kan kommunen (eller polisen, räddningstjänsten, arrangörer etc.) inbjuda alla relevanta aktörer för att delta i kursen. Kursen kan sedan ge både samsyn, gemensam terminologi och en möjlighet att diskutera villkor och problem hos varje aktör.

Målgrupp

Kursen vänder sig till arrangörer, myndigheter och säkerhetsledning.

Kursupplägg

Kursen hålls under två dagar utan någon förberedande arbete och med ett valfritt betygsatt uppdrag. Kursen är antingen akademisk eller kommersiell i format. Om ett betygsatt uppdrag lämnas i den akademiska versionen då uppgår kursen till 1 ECTS credit.

Allmänna lärandemål

Studenten ska kunna:

 

  • Förstå de viktigaste uppgifterna och terminologi inom evenemangssäkerhet (safety & security)

  • Skaffa en klar bild över ”safety and security” behov på ett evenemang

  • Förstå grunderna i säkerhetsplanering

Anmälan

För att anmäla dig till Evenemangssäkerhet Nivå I, klicka här.