Event Safety II

Event Safety II bygger på Event Safety I, fast den närmar sig ämnet ur ett teoretiskt, akademiskt perspektiv. Huvudsyftet med kursen är att deltagarna ska inte bara förstå hur man kan främja evenemangssäkerhet (Event Safety I) utan också varför dessa processer, rutiner, teorier och principer fungerar i praktiken. Detta uppnås genom att lära teori klassrumet och vägleda deltagarna att tillämpa denna kunskap till teoretiska fall, och till tidigare kända fall, och i praktiken på en studieresa.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som redan arbetar i branschen (eller inom angränsande myndigheter eller organisationer) samt de som vill komma in i branschen, till exempel studenter på kandidatnivå.

Kursupplägg

Kursen är akademiskt i format och uppgår till 7 ECTS credits. Kursen löper över en period av 3,5 månader. Under denna period finns tre fysiska möten och sex uppdrag som ska lämnas in och med individuellt arbete i mellan.

Allmänna lärandemål

Studenten ska kunna:

  • Förstå de viktigaste uppgifterna och terminologi inom evenemangssäkerhet

  • Skaffa en klar bild över ”safety and security” behov på ett evenemang

  • Förstå grunderna i säkerhetsplanering

Anmälan

För att anmäla dig till Evenemangssäkerhet Nivå II, klicka här.