Event Safety III

Event Safety III bygger på Event Safety II, genom att lägga till ytterligare teori, men med fokus på tillämpning, problematisering och, viktigast av allt, sammanbindning av de olika aspekterna av evenemangssäkerheten. Huvudsyftet med kursen är att deltagarna ska förstå komplexiteten i evenemangssäkerhet, behovet av att kunna balansera erfarenhet och säkerhet på ene evenemang, samt de potentiella negativa konsekvenser som följd av säkerhetsåtgärder. Dessa aspekter tillämpas och praktiseras främst inom CM (Crowd Management).

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till individer inom säkerhetsledning som vill bygga på sin utbildning i branschen. Framgångsrikt slutförande av Event Safety II krävs för tillträde till denna kurs.

Kursupplägg

Kursen är akademiskt i format och uppgår till 8 ECTS credits. Kursen löper över en period av 3,5 månader. Under denna period finns tre fysiska möten och sex uppdrag som ska lämnas in och med individuellt arbete i mellan.

Allmänna lärandemål

Studenten ska kunna:

  • Tillämpa teorier och principer inom evenemangssäkerhet och förstå effekterna av dessa principer.

  • Hitta kreativa lösningar för säkerhetsrelaterade problem.

Anmälan

För att anmäla dig till Evenemangssäkerhet Nivå III, klicka här