Kurssit

Tapahtuman turvallisuus I

Tämä tapahtumaturvallisuuden johdantokurssi on suunnattu ihmisille jotka työskentelevät tapahtumien kanssa.  Kurssin tavoitteena on  lisätä  tapahtumajärjestäjien, viranomaisten ja turvallisuushenkilöstön osaamista ja keskinäistä vuoropuhelua tapahtumaturvallisuudessa.

Tapahtuman turvallisuus II

Tapahtumaturvallisuus II -kurssi rakentuu johdantokurssin pohjalle, mutta tulokulma aiheeseen on teoreettisempi.   Tällä kurssilla perehdytään syvällisemmin siihen kuinka tapahtumaturvallisuuden prosessit, teoria ja periaatteet toimivat käytännössä.

 

Tapahtuman turvallisuus III

Tapahtumaturvallisuus III opintojakson fokus on teorian käytännön sovelluksissa ja problematisoinnissa. Opintojakson keskeisin tavoite on oppia integroimaan tapahtumaturvallisuuden eri osa-alueet toimivaksi  kokonaisuudeksi.