Courses

Sündmusohutus I

Tegemist on sissejuhatava kursusega, mis on suunatud sündmuste korraldamisega seotud inimestele. Lisaks teadlikkuse suurendamisele on kursus ka foorumiks, kus korraldajad, ametnikud ja ohutuse eest vastutavad isikud saavad arutleda ja kogemusi jagada sündmusohutuse teemadel.

Sündmusohutus II

Sündmusohutus II on jätk kursusele Sündmusohutus I, aga on oma olemuselt pigem teoreetiline, lähenedes akadeemilisest vaatenurgast. Kursuse peamine eesmärk osalejate jaoks on lisaks sündmuse ohutusalastele teadmiste omandamisele ka aru saada, miks need protseduurid, teooriad ja printsiibid praktikas toimivad.

Sündmusohutus III

Sündmusohutus III on jätkuks kursusele Sündmusohutus II, pakkudes veel enam teoreetilisi materjale, samas keskendudes sündmusohutuse eri tegurite rakendamisele, probleemide lahendamisele ja kõige olulisemana – nende tegurite omavahelisele sidumisele.