Sündmusohutus I

Kursus toimub 2016. aasta veebruaris. Kas olete huvitatud sellel kursusel osalemisest? Kui olete, registreeruge lisateabe saamiseks (mittesiduv). Tegemist on sissejuhatava kursusega, mis on suunatud sündmuste korraldamisega seotud inimestele. Lisaks teadlikkuse suurendamisele on kursus ka foorumiks, kus korraldajad, ametnikud ja ohutuse eest vastutavad isikud saavad arutleda ja kogemusi jagada sündmusohutuse teemadel.

Sihtrühm

Kursus on suunatud sündmuste korraldajatele, ametkondade esindajatele ja ohutuse tagamisega tegelevale personalile.

Kursuse formaat

Kursus toimub 2016. aasta kevadel ja kursuse mahuks on kaks päeva (16 tundi). Kursus on tasuline. Akadeemilise valiku puhul saab hindelise ülesande esitamisel kursuse eest 1 EAP. Kursuse läbinu saab Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

Üldised õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 

  • mõistab sündmusohutuse peamisi ülesandeid ja terminoloogiat;

  • on omandanud selge ülevaate sündmuse ohutuse vajadustest;

  • mõistab ohutuse planeerimise aluseid.