Sündmusohutus II

Sündmusohutus II on jätk kursusele Sündmusohutus I, aga on oma olemuselt pigem teoreetiline, lähenedes akadeemilisest vaatenurgast. Kursuse peamine eesmärk osalejate jaoks on lisaks sündmuse ohutusalastele teadmiste omandamisele ka aru saada, miks need protseduurid, teooriad ja printsiibid praktikas toimivad. Selle saavutamiseks õpetatakse klassiruumi keskkonnas teooriaid ja juhendatakse osalejaid, mille raames rakendatakse teoreetilisi teadmisi, tegeletakse juhtumiuuringutega ja  praktiseeritakse oskusi väljasõidul töökeskkonda..

Sihtrühm

The course is aimed at ndividuals already working in the industry (or within adjacent authorities or organizations) as well as those wanting to enter the industry, for example students at bachelor level.

Kursuse läbinu:

  • Mõistab sündmusohutuse peamisi ülesandeid ja terminoloogiat.

  • On omandanud selge ülevaate ürituse ohutuse vajadustest.

  • Mõistab ohutuse plaanimise aluseid.