Sündmusohutus III

Sündmusohutus III on jätkuks kursusele Sündmusohutus II, pakkudes veel enam teoreetilisi materjale, samas keskendudes sündmusohutuse eri tegurite rakendamisele, probleemide lahendamisele ja kõige olulisemana – nende tegurite omavahelisele sidumisele. Selle kursuse peamine eesmärk osalejate jaoks on mõista sündmusohutuse keerukust, kogemuste ja turvalisuse tasakaalustamist sündmustel ning võimalikke ohutusmeetmete negatiivseid mõjusid. Neid tegureid rakendatakse peamiselt rahvahulkade juhtimisel.

Sihtrühm

Kursus on peamiselt suunatud ohutuse tagamise eest vastutavale personalile, kes soovivad saada täiendusõpet. Kursuse Sündmusohutus I edukas lõpetamine on eelduseks sellel kursusel osalemisele.
Üldised õpiväljundid

Üldised õpiväljundid

Kursuse läbinu:

  • Rakendab sündmusohutuse teooriaid ja printsiipe ning mõistab nende printsiipide mõju.

  • Leiab loomingulisi lahendusi ohutusega seotud probleemidele.