Om CISKT

Den rådande situationen i evenemangsbranschen rörande säkerhet kan sägas vara “organiskt framvuxen”. Startpunkten har varit ett upplevt behov inom branschen snarare än myndighetsliga påbud. Utvecklingen i branschen har huvudsakligen varit självreglerande.

Diskussionerna inom CISKT grundades i att utbildningspaketet borde ta ett helhetsgrepp på situationen, eller åtminstone fokusera bredare än ‘endast’ kompetenshöjning.

Målen därför, i utbildningspaketet är att utbilda de enheter som deltar och skapa gränssnitt för samarbete och dialog.

Projektets syfte är att utveckla utbildningar i evenemangssäkerhet som:

  • möter de faktiska behoven
  • är permanenta (dvs. som lever vidare efter projektet)
  • om möjligt, utgör grunden för en certifiering inom evenemangssäkerhet

Huvudsyftet är att överföra en pedagogisk modell som använts i Sverige för utbildning av evenemangssäkerhetspersonal till ett akademiskt program som kan användas i andra europeiska länder, initialt i den nordisk-baltiska regionen.

Därför har CISKT:s projektgrupp tagit fram ett tredelat utbildningspaket.

CISKT drivs av ett konsortium

  • Karlstad Universitet
  • University of Tartu
  • University of Seinäjoki
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Liveside AB (evenemangssäkerhetsföretag)
  • Projektledare för projektet är Petter Säterhed, WSP.
CISKT:s referensgrupper:
Sverige

Swedish National Police Agency Rikspolisstyrelsen
Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Center
Göteborg & CO (kommunal arrangör)
Malmöfestivalen (kommunal festival)
Luger (arrangör)
Storsjöyran (festival)
Show Security (evenemangssäkerhetsföretag)
Tarantsec (evenemangssäkerhetsföretag)
Friends Arena (arena)
Stockholm Globe Arenas (arenaägare)

Estland

Viljandi Folk Music Festival 2013 Estonian Ministry of Culture
Tallinn Filharmonic Society
Estonian Rescue Service
G4S

Finland

Hartwall Arena
LocalCrew
Seinäjoki Tango Festival
Jurassic Rock Festival
Seinäjoki Police
Provinssirock festival
Laurea University of Applied Sciences