Projektist

Projekti CISKT arutelude aluseks oli eeldus, et koolitused peaksid olema terviklikult koostatud vastates valdkonna vajadustele, mitte ainult keskenduma teadlikkuse suurendamisele. Sellest lähtuvalt on koolitusprogrammi eesmärk harida sündmuste korraldamisega seotud inimesi ning luua keskkond koostöö ja dialoogi jaoks.

Projekti eesmärk on luua sündmusohutuse koolitusprogramm, mis:

 • vastab tegelikele vajadustele;
 • on jätkusuutlik (s.t jätkub ka pärast projekti);
 • võimaluse korral loob aluse sündmusohutuse litsentsi loomiseks.

Peamine eesmärk on teisendada õppemudel, mida on kasutatud Rootsis sündmusohutusega tegeleva personali koolitamiseks, akadeemiliseks koolitusprogrammiks, mis oleks sobilik kasutamiseks ka teistes Euroopa riikides, eelkõige Põhjamaades ja Balti riikides.

CISKT-i juhib järgmine konsortsium.

 • Karlstads universitet
 • Tartu Ülikool
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 • Liveside (sündmusohutuse pakkuja)
Projekti toetavad riigiti eksperdid järgmistest organisatsioonidest:
 Rootsi

Rikspolisstyrelsen
Prehospital and Disaster Medicine Centre
Göteborg & CO (linnapromootor)
Malmöfestivalen (linnafestival)
Luger (promootor)
Storsjöyran (festival)
Show Security (sündmusohutuse pakkuja)
Tarantsec (sündmusohutuse pakkuja)
Friends Arena (staadion)
Stockholm Globe Arenas (spordi- ja kontserdihall)

Eesti

Viljandi pärimusmuusika festival 2013
Eesti Kultuuriministeerium
Tallinna Filharmoonia
Päästeamet
G4S

 

Soome

Hartwall Arena
LocalCrew
Seinäjoki Tangofestival
Jurassicrock-festival
Seinäjoen poliisiasema
Provinssirockfestival
Laurea-ammattikorkeakoulu

Project background

The current situation in the event industry regarding safety is in one sense that it is ”organically grown”. The starting point was a perceived necessity in the industry, rather than government impositions. The development in the industry has been mainly self-regulatory.

CISKTdiscussions started on the assumption that atraining package should be holistically designed to meet the entire perceived situation or, at least, not exclusively focus on the raising of competence.

The goals therefore, of the training package are to educate the entities involved and to create interfaces for cooperation and dialogue.

The purpose of the project is to develop  an event safety training course:

 • that meets actual needs
 • is permanent (i.e. lives on after the project)
 • and if possible, constitutes the basis for a certification within event safety

The main aim is to transfer an educational model that has been used in Sweden for the training of event safety personnel into an academic training programme that will be suitable for use in other European countries, initially the Nordic and Baltic countries.

Therefore the CISKT project group outlined a three-part training package.