Tapahtuman turvallisuus I

Tämä kurssi on tarjolla marraskuusta 2015 lähtien. Oletko kiinnostunut kurssille osallistumisesta? Mikäli olet, kirjaudu sivustolle (ei-sitova).

Tämä on tapahtumissa työskenteleville tarkoitettu johdantokurssi. Sen lisäksi, että kurssin tavoitteena on tietoisuuden lisääminen, sen tarkoituksena on myös olla foorumina, jolla järjestäjät, viranomaiset ja turvallisuushallinnon edustajat voivat tavata toisiaan, keskustella ja pohtia tapahtumaturvallisuutta.

Eräs kurssin  kohderyhmistä ovat uusia tapahtumia suunnittelevat kunnat ( paikallinen poliisilaitos, pelastuslaitos )  ja yksittäiset tapahtumajärjestäjät.  Kurssilla pyritään muodostamaan yksimielinen käsitys tapahtumaturvallisuuden perusteista sekä keskustelemaan kunkin osapuolen tapahtumaturvallisuuteen liittyvistä haasteista. 

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu tapahtumajärjestäjille, viranomaisten edustajille ja turvallisuushallinnon henkilöstölle.

Kurssin toteutustapa

Kurssi toteutetaan kahden päivän aikana ilman etukäteistehtäviä, ja se sisältää vapaaehtoisen arvosteltavan tehtävän.  Mikäli opiskelija jättää korkeakouluversiossa arvosteltavaksi tehtävän, kurssi vastaa laajuudeltaan yhtä ECTS-opintopistettä.

Yleiset oppimistavoitteet

Opiskelija:

 

  • Ymmärtää tapahtumaturvallisuuden päätehtävät ja käsitteistön

  • Saa selkeän kuvan tapahtuman turvallisuustarpeista

  • Ymmärtää turvallisuussuunnittelun perusteet