Tapahtuman turvallisuus II

Tapahtumaturvallisuus II rakentuu Tapahtumaturvallisuus I:n pohjalle mutta lähestyy aihetta teoreettisesta, akateemisesta näkökulmasta. Kurssin päätavoitteena on, että sen lisäksi, että osallistujat ymmärtävät, kuinka tapahtumaturvallisuutta edistetään (Tapahtumaturvallisuus I), he ymmärtävät myös, kuinka nämä toimenpiteet, teoriat ja periaatteet toimivat käytännössä. Teoriaa pyritään soveltamaan käytäntöön joko esimerkkitapausten kautta tai soveltamalla sitä osallistujan omaan tapahtumaan.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu alalla jo työskenteleville (tai tapahtumaturvallisuuden kanssa työskenteleville viranomaistahoille  tai järjestöille) ammattilaisille, sekä alaa opiskeleville ( turvallisuusala tai tapahtumatuotanto ) opiskelijoille.

Kurssin toteutustapa

Kurssi on korkeakoulutasoinen ja vastaa laajuudeltaan 7 ECTS-opintopistettä. Kurssin kesto on 3½ kk. Tänä aikana järjestetään kolme kontaktiopetuskertaa, joiden välillä tehdään kuusi yksilöllistä oppimistehtävää.

Yleiset oppimistavoitteet

Opiskelija:

  • Ymmärtää tapahtumaturvallisuuden päätehtävät ja käsitteistön

  • Saa selkeän kuvan tapahtuman turvallisuustarpeista

  • Ymmärtää turvallisuussuunnittelun perusteet