Tapahtuman turvallisuus III

Tapahtumaturvallisuus III rakentuu Tapahtumaturvallisuus II:n pohjalle tuoden mukanaan lisää teoriaa, mutta painopisteenä on soveltaminen, problematisointi ja ennen kaikkea tapahtumaturvallisuuden eri osatekijöiden linkittäminen yhteen. Kurssin päätavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät tapahtumaturvallisuuden kokonaisuuden, tarpeen löytää tasapaino kokemuksen ja turvallisuuden välillä tapahtumissa sekä turvallisuustoimenpiteiden mahdolliset kielteiset heijastusvaikutukset. Erityisenä painopistealueena on joukkojenhallinta ( growd management.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti turvallisuusjohdon henkilöstölle, jotka haluavat hankkia lisäkoulutusta. Kurssille pääseminen edellyttää Tapahtumaturvallisuus II:n  suorittamista hyväksytysti.

Kurssin toteutustapa

Kurssi on korkeakoulutasoinen ja vastaa laajuudeltaan 8 ECTS-opintopistettä. Kurssin kesto on 3½ kk. Tänä aikana järjestetään kolme kontaktiopetuskertaa, joiden välillä tehdään kuusi yksilöllistä oppimistehtävää.

Yleiset oppimistavoitteet

Opiskelija:

  • Osaa soveltaa tapahtumaturvallisuuden teorioita ja periaatteita sekä ymmärtää näiden periaatteiden vaikutuksen.

  • Löytää luovia ratkaisuja turvallisuuteen liittyviin ongelmiin.